top of page
Zoeken
  • Connecting All

Changemanagement een hype?


Als je googled op changemanagement dan vind je pagina’s vol met links en berichten over de theorie, de waaromvragen, de “hoe te komen tot change” manieren en ga zo maar door. Zeker interessante informatie die we kunnen toepassen. Kennis en kunde toe te passen in die situaties waar CHANGE met hoofdletters staat gedrukt. De vraag die ik me dan vervolgens stel is de waarom vraag. De “waarom blijft het dan toch vaak toch zo lastig om  de benodigde verandering waar te maken”-vraag, als je alle informatie online ter beschikking hebt.


Mijns inziens is het antwoord te zoeken in 2 belangrijke parameters, zijnde de mens en de natuurwetten. De mate van beïnvloeden is bepalend voor het succes van de verandering. De mens is moeilijk, maar zeker beïnvloedbaar en de natuurwet die is niet beïnvloedbaar. De verhalen achter de successen rondom de daadwerkelijke gerealiseerde change trajecten zijn samen te vatten onder de noemer “de juiste keuzes” die gemaakt zijn rondom deze 2 parameters. Waarbij de keuzes die gemaakt zijn rondom de parameter mens, in mijn overtuiging pas echt succesvol zijn, als er voor de keuzes en/of het eindresultaat begrip is ontstaan en men het aan elkaar op een logische wijze kan uit leggen.


Voorbeelden die we via de google zoektocht vinden zijn: creëren van draagvlak, het samen op stellen van visie, het SMART maken van doelstellingen of het toepassen van DISC-modellen, het plaatsen van mensen in gekleurde hokjes. En zo zijn er nog vele andere omschrijvingen te vinden, waarbij ik me realiseer dat er nog veel meer achter de beïnvloeding van de parameter mens zit. Allemaal halve tot hele waarheden, waarbij ik van mening ben dat alles terug te brengen is tot het hoofdstuk het “logisch kunnen begrijpen”. De mens is beïnvloedbaar, sterker nog, de mens is ten principale op aarde om te veranderen. Ieder mens verandert als zaken, redenen, oorzaken, gevolgen en bewegingen logisch te begrijpen zijn. De mens wilt het juist zo niche als mogelijk kunnen begrijpen. Vaak wordt dit denigrerend beschreven en uitgelegd als “Jip en Janneke taal”. Maar deze taal moet juist complimenteus zijn. Het is deze taal die ons helpt in de borging van de change in onze wereld.


Nadat de logica gevonden is of bereikt is, dan ben je er nog niet, pas dan komt de 2e richting zijnde de natuurwetten in beeld. Deze richting is bepalend voor het uiteindelijk change resultaat.


Tegen de wind in zeilen, roeien met de riemen die je hebt, de wet van de communicerende vaten, het is de toon die de muziek maakt, Zij kunnen niet scoren als jezelf de bal hebt enz. Zinsdelen die beeldend klinken en allemaal logisch zijn, de logica die voor de CHANGE van de mens in processen en methoden van groot belang zijn. Maar er zit natuurlijk veel meer achter deze korte zinnetjes. Ik noem dit de natuurwetten. De natuurwetten zijn logisch en zijn bewezen, daarom kan gesteld worden dat de mens deze altijd zal begrijpen en dus zal meenemen in de basis houding om te veranderen of niet.


Natuurwetten verander je niet. De bal valt nooit van omlaag naar omhoog of de bal kaatst niet in een niet te verwachten richting terug. De vaten communiceren inderdaad voorspelbaar en onder druk wordt veel vloeibaar. Connecting All heeft zich gespecialiseerd om de natuurwetten als basis te gebruiken om de management theorieën te vertalen in logica. De logica die het succes zal brengen in iedere situatie waar CHANGE met hoofdletters beschreven staat. De genomen besluiten aan elkaar willen en kunnen uitleggen is van groot belang om de change ook op de lange termijn te borgen. Want change op korte termijn is geen change. Dit wordt door de mens ervaren als een top down besluit en vaak door de mens niet geaccepteerd, waardoor de mens aan zijn oude patronen van handelen zal blijven vast houden. Een logische reactie die we als mens als eerste tegenreactie ontwikkelen. Een reactie, die we als mens in changeprocessen gegarandeerd zullen opwekken. Als je me niet gelooft, misschien kun je het dan opzoeken via het google proces en/of in de literatuur teruglezen.


Jean-Claude Crijns

Connecting All

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page