top of page
Zoeken
  • Connecting All

Community development advies Internationaal Cultuurfestival klaarVoor een opdrachtgever in de cultuursector hebben we in het kader van community development een interessant onderzoek uitgevoerd. De gevonden resultaten zijn vertaald in een strategisch community development advies. Een advies gebaseerd op een enquete die tijdens het festival werd uitgezet onder de aanwezige bezoekers.


De conclusies waren verrassend. Daar waar we vooraf door de opdrachtgever in een neutraal negatieve verwachting werden gebriefd, werden we door dit onderzoek positief verrast met de gevonden resultaten. De inschatting van onze opdrachtgever was dat de bezoekers vooral reactief, afwegend en terughoudend het festival zouden bezoeken. Uit de analyse kwam naar voren dat de bezoekers het festival vooral actief wilden beleven. Meedoen en emotioneel geraakt worden stond centraal in de analyse. Voor ons een duidelijk voorbeeld van een verschil tussen de voice of business en de voice of customer.


De uitdaging die nu op de agenda staat is een positieve kans. Immers vanaf nu kunnen deze twee voices op elkaar afgestemd gaan worden. Hierbij kunnen we mooie uitgangspunten gebruiken, die een positieve verandering en het bestaansrecht van het internationaal cultuur festival mogelijk blijven maken. Met deze gevonden kennis en inzichten zal het programma voor komend jaar hier verbeterd op afgestemd gaan worden. Extra mogelijkheden zijn ontstaan rondom het vergroten van de bekendheid en de aandacht van het festival door langs andere kanalen een vernieuwde communicatie klemtoon in te gaan zetten. Meer gericht op de actieve cultuurliefhebber. De bezoekers zullen in de toekomst meer ruimte krijgen om mee te doen en op deze wijze nog meer emotioneel geraakt zullen worden. De belevingsvorm zal intensiever worden.


Voor onze opdrachtgever een koerswijziging die nieuwe positieve energie oplevert. Daar waar men eerder neutraal negatief dacht is dit nu omgebogen naar positiviteit. Een ontwikkeling die extra kansen oplevert, immers met positieve energie raak je meer potentieel en daarmee gun je jezelf meer mogelijkheden. Denk aan het vinden van nieuwe ideeën, nieuwe co-creaties en nieuwe ambassadeurs die het festival meer aandacht en kracht zal gaan opleveren.


In samenwerking met onze opdrachtgever zullen we ons strategisch community development advies in een nieuw plan van aanpak voor het internationaal cultuur festival gaan omzetten.


Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden rondom community development? Mail ons gerust: info@connectingall.nl


Jean - Claude Crijns

Connecting All

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page