top of page
Zoeken
  • Connecting All

Duurzame inzetbaarheid juist nu!

Al enige tijd verzorgen wij het interactieve programma “succesverhogend verandermanagement”binnen diverse sectoren. Zo ook afgelopen week aan een teammanagers binnen de recreatiesector. Opvallend is dat, onafhankelijk van de sector, vaak gelijke uitdagingen boven water komen. Uitdagingen die we graag met de lezer van onze blogs willen delen. De specifieke uitdaging die we deze week willen delen is “beoordelen”. Beoordelen wat is dat eigenlijk, waarom doen we het en wat willen we ermee bereiken?


Uit de vele gevoerde discussies komt duidelijk naar voren dat praktisch alle deelnemende leidinggevenden van mening zijn dat het traditionele beoordelen (de jaarcyclus, het inventariseren, het maken van verbeterafspraken enz.) niet meer aansluit op de wensen in de huidige tijd. De gedeelde mening is dat de traditionele beoordelingscyclus te weinig toe voegt aan het eindresultaat. De manier van beoordelen wordt beschreven als te traag en niet flexibel genoeg. Men ziet het meer als een formaliteit die vaak te duur is. En daarmee een te laag rendement oplevert.


Connecting All pleit daarom voor het alternatief. Het alternatief waarbij het vertrekpunt niet langer meer de tekortkomingen van medewerkers zijn waarlangs we stimuleren tot (door)ontwikkeling. Maar dat we ons vanaf vandaag gaan richten op de talenten en drijfveren van medewerkers en ons richten op de best passende rol binnen het team/organisatie.

Daar waar veel organisaties en instellingen nu nog te vaak aan symptoombestrijding doen, pleiten wij voor duurzaamheid in ontwikkeling. De huidige traditionele manier van ontwikkelen is helaas te reactief en stelt ons minder goed in staat om gepast te reageren op de veranderende wereld om ons heen. De economie trekt aan, de arbeidsmarkt wordt krapper en de medewerker van de toekomst neemt steeds meer de eigen regie.


Wat is jouw strategie? Hoe ga jij het verschil maken in de organisatie? Ga je opnieuw gaan investeren in mensen? De afgelopen jaren heeft de focus in onze maatschappij gelegen op kostenefficiency. De tijd is nu rijp om te investeren. Investeren in de professionals in de organisatie.


Ons pleidooi is dan ook om de ontwikkelingscyclus bij voorkeur en vaker af te stemmen vanuit een realistische visie. Creëer ontwikkelingsruimte met focus. Ruimte die meer pro actief en duurzaam binnen de bedrijfsvoering geborgen is. Daar we nu nog veel te vaak zien dat er ingezet wordt op het behouden van werkplezier als doel op zich, pleiten wij voor duurzame inzetbaarheid met de juiste focus.


Duurzame inzetbaarheid met focus vergt ondernemerschapskracht. Een kracht die we kunnen uitdrukken in verantwoording nemen, eigenaarschap oppakken en vernieuwend durven denken. Bij duurzame inzetbaarheid verwachten we een stimulerende en coachende rolinvulling van zowel directie als management.


Geen reactieve rol met waslijsten aan afspraken en vasthouden aan wat we hebben, maar pro-actief maatwerk gekoppeld aan persoonlijke waarden en drijfveren gericht op de kansen en mogelijkheden die voor ons liggen. Meer ruimte bieden voor de professional, waarbij we meer faciliteren en coachen op een inspirerende wijze. Niet alles dicht timmeren, maar gericht op je visie de mogelijkheden benutten.


In ons werkveld komen we er met grote regelmaat achter dat er te weinig stilgestaan wordt bij de begrippen missie en visie. In hoeverre herken je dit en durf je eerlijk te antwoorden: in hoeverre jij eigenlijk een duidelijke missie en visie hebt? En als je dit duidelijk hebt, in hoeverre is deze dan realistisch geborgen, gedragen en geaccepteerd binnen de bedrijfsvoering?


Deze vragen en vooral de antwoorden hierop bepalen in hoeverre je aansluit op de nieuwe rolinvulling van de succesvolle ondernemer en de manager van de toekomst. Het zijn daarnaast tevens vragen, die antwoorden behoeven. Antwoorden waar de medewerkers recht op hebben. Deze antwoorden bepalen de koers, de ruimte voor de echte professional, de mate van verantwoording kunnen nemen, en het aanvaarden van eigenaarschap. Het kader voor het ontwikkelplan duurzame inzetbaarheid behorende bij succesverhogend verandermanagement.


Wil je ook meer ondernemerskracht en zie je de urgentie van juist nu pro-actief de verantwoording nemen. We helpen je graag.


Tijdens ons programma “succesverhogend verandermanagment” gaan we samen aan de slag met een maat gemaakt werkprogramma. Een programma van minimaal 2,5 dag, waarin we met elkaar op een inspirerende wijze de eigen missie en vernieuwde visie zullen vinden. En waarbij we de meetlat beschrijven waarlangs je, als succesvolle ondernemer of manager van de toekomst, koers kan houden.

Interesse, mail ons via info@connectingall.nl

Jean - Claude Crijns

Connecting All

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page