top of page
Zoeken
  • Connecting All

Mag het een onsje minder control zijn, s.v.p.?

Het in control willen zijn voert nog in ons denken en werken te veel de boventoon. In control zijn staat te vaak voor risico’s laag houden en investeringen daarmee vanuit de financiële angst fobie niet durven doen. Een fobie die bij de mens een natuurlijke primaire reactie oproept om primair te grijpen naar de strohalmen, bewezen zekerheden, gewoontes en veilige zones. Gebieden die het silo-denken, de eilandculturen en vaste denkpatronen  doet enthousiasmeren. Oftewel vernieuwing, innovatie en anders denken weinig tot geen ruimte meer bieden.


Het pleidooi is dan ook om de beslissers en beleidsvormers die vanuit controlling denken en acteren uit te dagen om de omslag te maken naar de meer faciliterende rol. Faciliteren door ruimte te bieden voor de andersdenkenden, de creatievelingen en de enthousiastelingen. Dit omdat het ouddenken en het naar binnen gericht denken in de tijd gezien altijd zal worden ingehaald en zal leiden tot het niet zien en/of missen van kansen en uiteindelijk het faillissement om te kunnen anticiperen op de veranderende wereld om ons heen.


Daarom juist nu dit pleidooi voor meer aandacht en beschikbaar stellen van tijd in het samen willen zien wat de uitdagingen om ons heen zijn. Een kwestie van het best getimede moment kiezen. Geen Brexit, geen politiek die bezuinigt om oude services en dienstverlening overeind te houden. Nee, investeer in de kern uitdaging die we met elkaar aan dienen te gaan, zijnde het benoemen van de gezamenlijke uitdagingen. En niet langs de populistische weg vanuit een gezamenlijke bedreiging. Maar noem het voor mijn part de populistische weg van het minder in control willen zijn. Een weg die in de tijd gezien, altijd de oplossingen en best passende kansen zal vinden om zich aan te passen op de uitdaging. Een weg die te bewandelen is door het anders willen kijken, beleven en acteren van de mens.


Immers het is historisch bepaalt, een feit dat de controller komt en gaat. Hij verschijnt op het moment dat risico’s en bedreiging het middelpunt van denken wordt en verdwijnt als oplossingen, vernieuwing en verandering het centrum van het denken zijn. Een controller is in zijn rol dan ook altijd eindig in de tijd op het moment dat deze niet met zijn omgeving en behoeftes meebeweegt. De innovator en vernieuwer is oneindig in de tijd vanwege het feit dat er altijd een aanwezige vernieuwingsdrift in ons mensen zit, die voortkomt uit de constante factor genaamd de wereld om ons heen zal altijd veranderen.


Kortom management, controller en beslissers het is tijd voor het werkelijk meebewegen. Geef ruimte voor het anders durven denken en werken. Ruimte voor co-creatie. Ruimte voor het community denken en werken. Ga de uitdagingen aan en denk meteen andersom op het moment dat het gevoel van bedreiging dicht bij je op komt. Vertaal de bedreiging in een uitdaging en je vindt geheid een oplossing.


Zoek dan ook altijd naar de gezamenlijkheid en ontvang daarbij ingezamenlijkheid met elkaar de toegevoegde waarde en interesse. Bundel kennis en expertise in samenwerking met elkaar en probeer het gevoel van concurrentie te voorkomen. Open deuren voor een ander en deel gedachtegoed met elkaar. Inspireer en enthousiasmeer elkaar in het vinden van oplossingen. De werkzaamheden, activiteiten die gepaard gaan met deze oplossingen zullen leiden tot energiegevende bronnen die vervolgens de vooruitgang voor eenieder zullen borgen. In deze vooruitgang zal de concurrentie zeker een rol spelen, maar een zekerheid hierin is dat je op basis van kwaliteit, vertrouwen en inzet met gemak deze concurrentiedrang kunt bedwingen.


Reken daarom elkaar niet af maar creëer een klimaat van complimenten en vul elkaar wat meer aan. De beste teams, resultaten en oplossingen zijn historisch het meest bereikt langs het principe van aanvullen in plaats van afrekenen. De mooiste muziekstukken tijdens concerten zijn op basis van ruimte bieden voor eigen talent en elkaar goed aanvullen tot stand gekomen. Muziek een geweldig mooi voorbeeld waar luisteren naar elkaar dominant naar voren komt. Luisteren en daarbij begrijpen wat de ander bedoelt zijn 2 belangrijke ingrediënten om tot een succesvol concert te komen. Een suggestie die in ieder changetraject als belangrijk te verbeteren aandachtspunt te beschrijven is.


Wat minder control svp, het vasthouden aan het oude is aan eindigheid verbonden. Als je dan toch in control wilt zijn, wees dit dan op het gebied van ruimte bieden voor het anders denken, het gebied van begrijpend luisteren, het willen zien van de gezamenlijke uitdagingen. Meet het aantal co-creaties en samenwerkingen of het dalend aantal malen dat je een concurrentie gevoel had en rapporteer hier aan elkaar over.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page