top of page
Zoeken
  • Connecting All

Missie/Visie-traject hotelketen Nederland

Connecting All heeft de directie van een mooie en inspirerende hotelketen in Nederland mogen coachen en adviseren rondom het innovatief vernieuwen van hun missie – visie. Een mooie uitdaging.


Welke ambitie en concreet toekomstbeeld zien we? Wat is de drijfveer, passie van deze directie? Waar staan en gaan we voor? En geloven we er echt in? Vragen die we aan de orde hebben gesteld en met elkaar langs een innovatief denkproces hebben weten te beantwoorden.


Tijdens dit programma ook een eerste stap gezet in de zogenaamde organizational vital signs. Hoe engaged ben je, hoe betrokken is de organisatie. Waar zitten de belangrijkste knoppen in de huidige organisatie om de nieuwe missie, visie daadwerkelijk tot een succes te maken. Wij zijn ervan overtuigt dat de change-opdrachten pas echt succesvol zullen zijn als de menselijke input binnen de organisatie vanuit een maximale betrokkenheid ingevuld wordt.


Om deze maximale betrokkenheid voor elkaar te krijgen dient de directie en zeker ook het management te onderzoeken en te zien aan welke knoppen binnen de organisatie gedraaid dienen te worden. Waarbij de focus op realistische en meetbare organisatie doelen geborgen dient te zijn. Via een co-creatie met Bluegg zijn we in staat om in het totale proces te voorzien.


In de 2e fase van ons project zullen we dan ook nader ingaan op de persoonlijke kwaliteiten en stijlen van de directie en de nieuwe missie-visie met elkaar vertalen naar de best passende organisatiedoelen, zodanig dat deze concreet, gedragen en meetbaar geformuleerd zijn. Een proces dat we in dit project in deze fase eerst op directieniveau invullen. Het CAll-model zullen we in dit deel van het programma centraal stellen. Een model dat Connecting All ontwikkeld heeft op basis van ruime bestuurlijke-, manageriële- en projectervaring.


Het CAll-model is gebaseerd op 3 belangrijke methodieken/principes, te weten: de A3 systematiek, de lean six sigma principes en de PRINCE2 methode. Met het Call-model stellen we organisaties in staat, naast het opstellen van de best passende missie-visie, deze te vertalen naar concreet en meetbare doelen, om ook werkrelaties en organisatie cultuur door te ontwikkelen naar een echte professionele werkomgeving.


Het CAll-model is uitgewerkt vanuit de uitdaging dat het rendement van een organisatie moet kunnen groeien naar de “onmogelijke 100%”.


“De meeste soorten van werkinzet, energieomzetting of transformatie zijn niet volmaakt, alleen omzettingen naar warmte halen een rendement van 100%. Bij andere vormen van werkinzet, omzetting of transformatie is altijd verlies, die extra wrijving opleveren. De uitdaging is om dit wrijvingsverlies zo klein mogelijk te houden.”


De combinatie met een organizational vital signs onderzoek is voor iedere organisatie, instelling en onderneming die opzoek is naar de 100% rendement een methodiek die je in staat stelt om dé best passende strategie hiervoor te formuleren.


Ook interesse, stuur even een bericht en we komen de kansen en mogelijkheden voor u graag met je bespreken.


Jean – Claude Crijns Connecting All
2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page