top of page
Zoeken
  • Connecting All

Van Missie, Visie naar concrete doelen

Van Missie, Visie naar concrete doelen. De titel klinkt zo bekend en is via internet en het simpelweg hierop “google-en” een eenvoudige handeling om nadere informatie over te vinden. Informatie die veelal via theorieën en plaatjes uitgelegd wordt. Topmanagers herkennen de plaatjes meteen en zien het als bekende materie, om vervolgens gewoon weer aan de slag te gaan met de zogenaamde core-business. In Nederlands vaak vertaald als de belangrijkste taken. De taken die je moet doen om je organisatie of bedrijf te runnen. Gewoon weer dezelfde tunnel in rennen vanuit de waan van de dag en de visie of het gebrek hieraan als vluchtweg gebruiken ter onderbouwing van het eigen acteren. Maar wat nu als de visie een beruchte tunnelvisie blijkt te zijn. Vaak gebruikt het management of directie dan de route van het opnieuw de koers bepalen.


Maar wat nu als je de theorie beheerst en zelfs overtuigd bent dat je in bezit bent van de juiste professionele ervaring en je toch vragen aan het stellen bent over de koers, de juiste dingen doen en/of je toekomstverwachting. In de praktijk ontstaat veelal de emotie van zorgen, onzekerheid en onduidelijkheid. Emoties die het maken van de juiste keuzes bemoeilijken. De uitdaging zit er dan ook vaak in om deze emoties uit te zetten en met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst. Het programma van Connecting All voorziet in de behoefte die er op deze momenten is. Het spiegelen en doorvragen vanuit de “onafhankelijke” invalshoek, waarbij de aansluiting op toegevoegde waarde centraal staat, werken inspirerend daar waar nodig en bevestigend indien nodig.


Connecting All werkt vanuit een integere aanpak en probeert zo open mogelijk in te gaan op de plannen, vraagstukken en mogelijkheden die aan de orde zijn. Het woord uniek komt met regelmaat aan de orde. Natuurlijk is iedere situatie anders en zelfs als uniek te omschrijven, immers een bakker en een fietsenwinkel is qua business van totale orde. Maar hoe onwaar of waar is deze stelling? De uniekheid valt in onze ogen wel mee, vaak zijn de problemen en processen die niet effectief genoeg zijn onder dezelfde noemer te plaatsen, maar moet men er even achter zien te komen. De sessies van Connecting All voorzien hier optimaal in.


De uniekheid onderscheidt zich op andere vlakken, namelijk op 2: -Hoe open en eerlijk durf je werkelijk te zijn? Durf je de feiten, “facts”, echt te delen en te bespreken? De mate van openheid en eerlijkheid leert dat de kans op juiste keuzes maken en lange termijn oplossingen vinden het grootst maakt. Helaas zijn “nog” niet alle organisaties zover om open en eerlijk te zijn. Maar weet dat die organisaties, die intern en na de klant toe open en eerlijk zijn, de organisaties die het beste perspectief hebben. Het programma van Missie, visie naar concrete doelen is dan niet een theoretisch programma, maar een programma dat de professional aan het woord laat, ruimte biedt voor creativiteit en de spiegel hoog houdt van de redelijkheid van de verwachtingen en aannames.


Durf jij met ons de uitdaging aan? Heb jij je missie, visie al scherp? Ben je al overtuigd van je toekomst? Of heb je nog geen scherpe missie, visie of wil je met ons samen naar de toekomst kijken? Neem dan gewoon even contact met ons op. Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend, waar we in het gesprek met elkaar wat ons betreft vertrekken vanuit de “niets moet en alles kan” houding en met elkaar verkennend de mogelijkheden aan de orde zullen stellen.


Hoe innoverend of vernieuwend ben je nu werkelijk. Wij zijn er benieuwd naar!


Jean – Claude Crijns

Connecting All1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page