top of page
Zoeken
  • Connecting All

Welke business compensator gebruik jij?

De koers uit het verleden is geen garantie voor resultaat in de toekomst. De voice of customer, lees wensen en eisen van klanten, is niet constant. Het enige constante gegeven is dat deze voice of customer in de tijd blijft veranderen.


Wetmatig kan hierop volgend gesteld worden dat jouw business 2 bewegingen kan maken. De business beweegt niet mee en is zo sterk dat de beweging van de customer er geen invloed op heeft. Of de business beweegt wel mee en heeft de voice of customer altijd invloed op jouw business. Welke keuze je maakt is in de tijd gezien belangrijk voor de continuiteit en positie van je business, ookwel concurrentie positie genaamd.


De concurrentie positie impliceert een te meten plek op een meetlat. Welke meetlat en welke plek is dan de vraag. Het ontbreekt vaak aan een helder beeld van deze meetlat, laat staan dat men inzichtelijk heeft op welke plek men staat, ondanks dat dit voor het bepalen van de juiste keuze en strategie onlosmakelijk verbonden is. Vraag: Ken jij je meetlat?


Welke bewegingen hebben welke invloed op jouw business? In de techniek worden compensatoren gebruikt om bewegingen op te vangen. Het soort compensator wordt bepaald op basis van de te verwachten beweging. Ditzelfde principe geldt ook voor je continuiteit van je business. Ken jij je business compensator? Zo ja, is deze afdoende? Zo nee, heb je ze nodig?


In de techniek ontstaan scheuren bij onvoldoende of niet juist ingeschatte compensator behoefte. Deze scheuren ontstaan ook in je business als je er niet over nadenkt. Scheurvorming die in de tijd gezien meteen urgent of naarmate de tijd verstrijkt urgent wordt. Wat dit voor jouw business betekent is tot op grote hoogte te voorspellen. In ieder geval is de kans op scheurvorming vele malen groter als je er in je bedrijfsvoering niet over nagedacht hebt.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page