top of page

CO-CREATIE

Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van het proces, zoals een plan, advies, product of dienst. Kenmerken zijn: de dialoog, ‘common ground’, enthousiasme en inspiratie, daadkracht en focus op het resultaat.

Onze unieke elementen die we aan de samenwerking met onze partners en opdrachtgevers toevoegen zijn:

  • Het leveren van het best passend maatwerk via onze CAll-model programma’s;

  • De Strenght based Lean benadering;                                                                      

  • Het community denken en werken;                                                                         

  • De “Connecting power” van elkaars talenten en krachten;                                 

  • Het bieden van maximale ruimte voor de echte professionals.                          

Preferred partner
Every success has stories to tell. 

Een van deze verhalen is: samenwerken is de sleutel tot succes.

Bluegg:
Onze samenwerking met Bluegg maakt onze maatwerkprogramma’s rondom een positieve verandering nog unieker.

Uniek is dat we sturen op de juiste balans tussen hoge rendementen in de (harde) operatie en de groeikansen van de emotionele intelligentie (zachte operatie) binnen jouw business. Immers bewezen is dat succesvol zijn direct gekoppeld is aan de hoogte van de emotionele intelligentie. Hoe hoger de EQ-score hoe groter de kans op succes.

Nog unieker is dat we door deze stevige samenwerking nu ook in staat zijn om de emotionele intelligentie van de organisatie, het team en/of het individu te meten, te vertalen en met focus op resultaat de best passende kernvaardigheden van emotionele intelligentie te ontwikkelen op een manier die bruikbaar is op individueel, team en organisatie niveau. Meer info.

V.O.G.D.

Connecting All en de Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel (V.O.G.D.). zijn “partner in positive change”. Ons gezamenlijk doel is een positieve groei realiseren van de vereniging en aangesloten ondernemingsraden.

Ons partnerschap is gericht op een groei in het strategisch en tactisch denken en handelen van zowel de vereniging als ondernemingsraden. Via onze unieke maatwerk programma’s, die vanuit realisme en praktijkervaring zijn samengesteld, adviseren, coachen en trainen we in hulpvragen op dit gebied. 

 Via interactieve en inspirerende programma’s, die maximaal aansluiten op de werkelijke wereld waarbinnen de ondernemingsraad actief is. 

De jarenlange ervaring op het gebied van onderhandelingen binnen CAO -en sociaalplantrajecten, de kennis in het arbeidsrecht en de Wet op Ondernemingsraden, aangevuld met de ruime ervaring rondom de ontwikkeling van de emotionele intelligentie maakt dat we vanuit onze samenwerking een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en positie van de medezeggenschap, het OR-team en de professional. Meer info.

OR Platform Zuid Limburg:

Als preferred partner van dit platform organiseren we jaarlijks enkele events voor de professionals in de medezeggenschap. De doelgroep is sector overstijgend en bestaat uit professionals die partner in positive change zijn. Met elkaar de medezeggenschap ontwikkelen naar de positie waarvoor deze bedoeld is. Namelijk samen met de zeggenschap op een co-creatieve wijze zorgdragen dat de organisatie/onderneming met het juiste rendement opereert. De OR is daarmee een geweldige partner in de co-creatie om met elkaar een bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie/onderneming. Voor Connecting All is dit interactieve platform een geweldige positieve inspiratie -en kennisbron om met elkaar onze unieke maatwerkprogramma's actueel vorm te kunnen blijven geven.

Co-creatie: Text
bottom of page