top of page

STRATEGISCH ADVIES

Adviseren van organisaties, de zeggenschap en de medezeggenschap, het management en leidinggevenden rondom effectiviteit en efficiency.

Connecting All adviseert met als doelstelling het behalen van een maximaal operationeel rendement vanuit de beschikbare middelen. Hierbij moet de focus op de business, altijd optimaal aansluiten op de behoeftes uit de markt. In onze aanpak staan de Strengst-Based LEAN-methodieken centraal. 

Onze overtuiging is dat je het meest succesvol wordt vanuit:

  • het kijken naar wat er vaak heel goed gaat en nog beter zou kunnen,

  • het aanspreken op de aanwezige passie en trots in de organisatie, het team en het individu.

  • het met een oprechte houding en de juiste aandacht voor elkaar naar de mogelijkheden te blijven zoeken.

Op basis van een grondige analyse stelt Connecting All adviezen op waarlangs organisaties zelf, of via een interim management opdracht aan Connecting All, hun business verder kunnen optimaliseren.

  • Het vertrekpunt is een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  • Op basis van onderzoek en analyse worden resultaten en conclusies besproken.

  • Het uiteindelijk advies wordt pas opgesteld nadat resultaten en conclusies gedeeld zijn.

IMG_1037.jpg
Strategisch Advies: Services
bottom of page