top of page
Zoeken
  • Connecting All

Geslaagde unieke online dagsessie MUMC+


Online, thuiswerken, geen persoonlijk contact mogen hebben en toch de drive om de eigen verwachtingen en die van de organisatie waar te blijven maken. Het daagt ons allemaal uit om anders dan we gewend zijn te denken en te werken.

Langs welke lijn zoek jij naar een oplossing?

  1. Wat kan/mag er wel of,

  2. Wat kan/mag er niet

Afgelopen week stond voor ons, Connecting All, een mooie uitdaging op de agenda. Namelijk samen met de OR van MUMC+, een team van 21 OR-leden, een goede basis beschrijven, waarop de ambitie van deze OR vormgegeven kan worden. De centrale vraag: welke speerpunten en troeven kunnen we met elkaar ontdekken?

Vanuit een centraal moderator-centrum werd de online werksessie begeleid. Een werksessie die goed voorbereid was en waarin meerdere OR-leden op een creatieve wijze hun bijdrage leverden. Het eindresultaat werd door de deelnemers als zeer positief en energie en motiverend omschreven. Ons doel werd bereikt: de basis vol troeven is gevonden. Uit de eindevaluatie bleek dat de deelnemers, ondanks de online afstand, toch een fysieke feel en uitdagend samenzijn hebben ervaren. Uit de evaluatie bleken ook een aantal voorname succesfactoren. Alles was goed voorbereid en de rollen waren vooraf goed verdeeld. Het woord samen stond centraal in de aanpak en briefing voorafgaand aan de start werd goed doorlopen. Last but not least, de voorbereidingsgroep had er vooral veel plezier en zin in. Visuele methodieken, papierenkaartvormen en digitale technieken, werden afgewisseld met creatieve en actieve werkvormen. Zo maakte samen sporten en lunchen afgewisseld met inhoudelijke breakoutsessies onderdeel uit van het dagprogramma. Naast de serieuze kant was er tevens voldoende ruimte voor plezier en de lach. De nu al legendarische pollepel-opdracht was hier een mooi voorbeeld van. En natuurlijk het online sportmoment waarin alle deelnemers met en zonder handdoek het beste beentje voortzette.

Met trots kijken we terug op deze mooie co-creatie. Dank aan de geweldige leuke samenwerking tijdens de voorbereiding en de uitvoering. De voornaamste beleving die wij deze dag hebben ervaren is: wat kan en wat mag er wel? Wij hebben in ieder geval ervaren dat er binnen de beperkingen een hele hoop moois mogelijk is!

Nieuwsgierig geworden naar onze programma’s? Stuur ons even een berichtje en we nemen contact met je op: info@connectingall.nl.

We kijken graag samen met jou naar wat er allemaal mogelijk is!

62 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page