top of page
Zoeken
  • Connecting All

Hoe toekomstbestendig is jouw visie?

Heb jezelf genoeg stil gestaan bij de visie van je bedrijf of organisatie? Een organisatie heeft een eigen visie als het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Een ambitieus beeld waarop je kan anticiperen in vernieuwing van diensten en eventuele productontwikkeling.


De ervaring leert dat er vaak te weinig bij stil wordt gestaan. En al zeker niet voldoende aandacht wordt geboden aan de al dan niet vigerende visie. Connecting All heeft een 2 daags programma ontwikkelt dat je in staat stelt om de eigen visie realistisch en toekomstbestendig te verkennen en flexibel op te stellen.


Een voorbeeld van een maatwerkprogramma: Voor een opdrachtgever in Zeeland hebben we een maatwerkprogramma mogen organiseren, waarin we tijdens een 2-daagse sesse twee centrale vragen aan de orde hebben gesteld:


Hoe stem je de verschillende visies binnen de organisatie op de meest effectieve en gedragen manier op elkaar af?

& Welke talentontwikkeling sluit het best op aan de gezamenlijke visie?


Een Talentontwikkeling die je maximaal in staat stelt om de gevonden ambitieuze visie echt te realiseren?


Het programma is opgebouwd in de vorm van twee strategische sessies, die langs 3 belangrijke sporen zijn samengesteld: 1. Community development, 2. Groei in emotionele intelligentie en 3. Structuur denken.

Deze 3 sporen zijn samengevat in het CAll-model. Dit zogenaamde Call-model is vervolgens gebruikt om met elkaar op zoek te gaan naar de best passende talenten om als organisatie met focus door te ontwikkelen. Talenten die je als teamlid en team het meest nodig hebt in het realiseren van je uitdaging.


Het maatwerkprogramma dat we hebben doorlopen hebben vormt in het vervolgtraject de basis voor het best passende ontwikkelprogramma voor deze opdrachtgever. Het ontwikkelprogramma waar we voorzien in zowel de rationele als de emotionele groeibehoefte binnen de organisatie.


Ben je geïnteresseerd in onze ontwikkelprogramma’s? Info@connectingall.nlJean – Claude Crijns Connecting All

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page