top of page
Zoeken
  • Connecting All

Sociale werkvoorziening in beweging

De sociale werkvoorziening is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het bieden van kansen voor mensen met veel en weinig ervaring om te werken. Een werkomgeving waar de passie en de daadwerkelijke werkinhoud in juiste balans dient te zijn om succesvol te kunnen zijn/blijven.

De kwaliteiten en de zelfstandigheid van de werknemers staan voorop. Waarbij de werkgever de uitdaging aangaat vanuit het perspectief van de mogelijkheden. En de werknemer de kans krijgt om zijn eigen succes te kunnen behalen. Een positief en energie gevend uitgangspunt.


Met trots hebben we, als Connecting All, een opdracht mogen ontvangen binnen deze sector. Een sector waar mensen het verschil maken. Vanuit onze belangrijke (bedrijfs)kernwaarde om iets positiefs voor een ander te kunnen betekenen zijn we dan ook zeer verheugd met deze mooie uitdaging. Goed doen, voelt goed. Het geeft positieve energie en brengt mensen dichter bij elkaar. Het zijn juist deze elementen die we allemaal in ons werk terug willen vinden.De sociale werkvoorziening is een sector in beweging. Daar waar eenieder snel sympathisant is van deze sector zijn er ook politieke en bestuurlijke sporen die minder effectief met elkaar in gesprek zijn. We gaan graag het partnerschap aan met als doel een positieve verandering te weeg te brengen. Veranderingen binnen de organisatie of instelling, en veranderingen binnen afdelingen, teams en individuen. Zo ook binnen deze sector gaan we als partner in positive change op zoek naar het maximaal te behalen succes. Niet denken in beperkingen en bedreigingen, maar juist in de kansen en mogelijkheden denken. Het belangrijkste uitgangspunt dat de kans op succes behalen altijd mogelijk maakt.In ons programma dat we mogen uitvoeren zal de juiste balans tussen rationele en emotionele intelligentie als fundament ingezet worden.


Ons uitgangspunt: koers houden door te sturen op de verwachting.

Ook interesse?
3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page